Zawory Bezpieczeństwa

Zawory Bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa do wozów asenizacyjnych przeznaczone do zabezpieczenia beczkowozu przed uszkodzeniem nad i podciśnieniem.